WDX miał 1,63 mln zł zysku netto, 2,17 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - WDX odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,17 mln zł wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,25 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 34,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

WDX S.A. to dostawca rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)