ZUE jest zainteresowane wykonawstwem w budownictwie ogólnymWarszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Dzięki rozbudowie kompetencji w obszarze robót żelbetowych ZUE chce nie tylko wzmocnić potencjał wykonawczy na własnych budowach, ale też świadczyć usługi budowlane różnym podmiotom, nie tylko związanym z sektorem szynowym, poinformował prezes Wiesław Nowak.

"Dziś na rynku budowlanym trudniej jest o podwykonawców. Dlatego doszliśmy do wniosku, że ZUE, które zawsze opierało się na własnym potencjale, powinno go rozbudować o roboty obiektowe - np. mosty, wiadukty, mury oporowe" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

"Założyliśmy oddział, by w razie potrzeby realizować różne prace własnymi siłami. Będziemy rozbudowywać ten potencjał" - dodał.

Podkreślił także, że roboty specjalistyczne są zawsze wyżej marżowe i wskazał, że ZUE może podejmować się zadań nie tylko w obrębie infrastruktury transportowej.

"Chcemy wejść w kolejne dziedziny działalności. Nie będziemy unikać innych zamówień, niezwiązanych bezpośrednio z infrastrukturą szynową, np. samorządowych, gdzie możemy wystąpić w roli wykonawcy lub podwykonawcy" - wyjaśnił Nowak.

W raporcie za I kw. spółka podała, że prowadzona przez ZUE działalność budowlana jest obecnie rozwijana, żeby w oparciu o własne kompetencje i środki spółka mogła realizować prace z zakresu robót żelbetowych takich jak np. wiadukty, mosty, przepusty, mury oporowe czy ekrany akustyczne. W osobnym komunikacie zasygnalizowano, że powołany dział mógłby realizować też obiekty kubaturowe.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)