KGHM podał, że spadek produkcji miedzi w grupie dotyczył przede wszystkim produkcji miedzi w KGHM Polska Miedź i jest skutkiem postoju remontowego Huty Miedzi „Głogów II”, który rozpoczął się 8 kwietnia.

Produkcja zagraniczna miedzi płatnej kształtuje się na nieznacznie niższym poziomie (spadek 3 proc. rdr), głównie ze względu na niższe wydobycie rudy oraz spadek zawartości Cu w rudzie przerabianej w kopalni Sierra Gorda.

Reklama

Produkcja srebra w grupie wyniosła 87,8 t, czyli spadła o 17 proc. rdr. KGHM podał, że spadek związany jest ze zmniejszeniem produkcji miedzi elektrolitycznej, a tym samym mniejszą ilością szlamów anodowych zawierających srebro.

Produkcja TPM w grupie wyniosła 15,2 tys. troz, i jest niższa rdr o 17 proc. Spadek dotyczył KGHM Polska Miedź (o 7 proc.) oraz kopalni zagranicznych (o 25 proc.) ze względu na eksploatację rudy ubogiej w metale szlachetne w Zagłębiu Sudbury, przy wzroście produkcji TPM w kopalni Robinson (o 26 proc.).

Produkcja molibdenu w grupie wyniosła 1,0 mln funtów i była istotnie, 68 proc., niższa niż rok wcześniej, co było skutkiem niższej zawartości molibdenu w przerabianej rudzie w kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż miedzi płatnej w grupie KGHM w kwietniu 2018 r. wyniosła 48,0 tys. ton i była wyższa o 0,7 tys. ton (1 proc.) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

KGHM podał, że zanotowano niższą o 39 proc. sprzedaż miedzi w koncentracie Sierra Gorda i wpływ na ten wynik miała głównie logistyka sprzedaży koncentratów Cu.

"Sprzedaż koncentratów Cu najczęściej odbywa się w pojedynczych lotach o wielkości ok. 11 tys. t wagi mokrej. Ze względu na dużą wielkość pojedynczej partii sprzedaż miesięczna koncentratów nie zawsze może w pełni pokrywać się z jego miesięczną produkcją" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że w kwietniu odnotowano pierwszą w roku bieżącym sprzedaż miedzi w polskich koncentratach Cu (ok. 4,5 tys. ton).

Sprzedaż srebra w grupie wyniosła 98,1 ton i była niższa rdr o 6 proc., ze względu na mniejszą wielkość produkcji, sprzedaż TPM w grupie wyniosła 9,2 tys. troz i była niższa o 62 proc., a sprzedaż molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów i była niższa o 20 proc.

(PAP Biznes)