Niższy niż w kwietniu jest również wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, który wyniósł 4,5 pkt - o 5,5 pkt mniej niż w kwietniu. Gorzej też oceniamy kondycję finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do kwietnia 2018 r. wartość tego wskaźnika spadła o 1,4 pkt i wyniosła 8,1 pkt.

Kantar TNS co miesiąc bada nastroje ekonomiczne Polaków. Publikowane we wtorek badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1052 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Wskaźniki mogą przybierać wartości od - 100 do + 100 - im są wyższe tym bardziej pozytywna jest ocena badanego zjawiska.

Jak zauważyła w komentarzu do wyników badania dyrektor w TNS Kantar Karolina Wetoszka, choć mijający maj był dla Polaków czasem odpoczynku, to z drugiej strony byliśmy świadkami katastrofy w kopalni Zofiówka z pięcioma ofiarami śmiertelnymi i protestem niepełnosprawnych, co miało wpływ na oceny sytuacji.

W jej ocenie sytuacja ta spolaryzowała opinię publiczną, co - jak podkreśliła - z pewnością wpływa negatywnie na nastroje społeczne, co obserwujemy w znacznym spadku wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, z 10 pkt w kwietniu, do 4,5 pkt w maju.

"Natomiast pozytywna ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski skurczyła się o 4 pkt proc., aby w bieżącym miesiącu wynieść 17 proc. Obserwujemy również wzrost odsetka konsumentów (o 3 p.p), którzy twierdzą, że obecna sytuacja ekonomiczna kraju jest gorsza, niż rok temu – 17 proc., wzrósł również udział konsumentów, którzy przewidują, że za rok również będzie gorzej – 23 proc. konsumentów miało takie odczucia, w kwietniu tylko 19 proc. Jak widać, pozytywne komunikaty o poziomach podstawowych wskaźników koniunktury gospodarczej za pierwszy kwartał 2018 nie zrobiły na konsumentach dużego wrażenia i postrzegają oni sytuację w kraju jednak przez pryzmat napięć społeczno-politycznych niż przez dobrą dynamikę wzrostu krajowej gospodarki" - podkreśliła. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan