IMS miał 2,26 mln zł zysku netto, 3,91 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - IMS odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,87 mln zł wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 3,91 mln zł w porównaniu z 2,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,39 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 9,36 mln zł rok wcześniej.
"W I kw. 2018 roku Grupa IMS odnotowała rekordowe wzrosty zysków rok/roku - zysk operacyjny wzrósł o 119%, EBITDA o 78%, a zysk netto o 121%. Pierwszy kwartał 2018 roku był bardzo udany we wszystkich podstawowych segmentach sprzedażowych (jedynie w kategorii „eventy" zanotowany został niewielki spadek sprzedaży). Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży usług reklamowych audio i wideo. Przychody te wzrosły z 2 193 tys. zł do 3 487 tys. zł - wzrost o 59%. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii Emitenta, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków komunikacyjno-marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów. Stały, systematyczny wzrost przychodów widoczny jest w kluczowych z punktu widzenia stabilności biznesu spółki segmentach abonamentowych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,09 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)