Realizacja projektów budowy kawern solnych do magazynowania ropy naftowej na Pomorzu staje się coraz mniej realna. Planowane przez Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) oraz Grupę Lotos (GL) inwestycje, warte w sumie 3,2 mld zł, zniknęły z listy strategicznych projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE. Na oba przedsięwzięcia mieliśmy otrzymać prawie 840 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało kilka dni temu listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jak ustaliliśmy, z listy dla sektora energetyki wykreślono projekt OLPP Ługowanie podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze na terenie gminy Kosakowo.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego poinformowano nas, że dokonano tego na wniosek Ministerstwa Gospodarki, a tam nie wiedzą, dlaczego projekt zniknął z listy.

- Być może usunięto go ze względu na niedopatrzenie proceduralne. Dokonano tego jednak na życzenie samego OLPP - mówi Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

Czy to oznacza, że Operator Logistyczny wycofał się ze strategicznej inwestycji? Nie wiadomo.

- Nie będziemy komentować tej sprawy - ucinają w OLPP.

Kilka tygodni temu Wojciech Włodarczyk, prezes OLPP, mówił, że w marcu ma powstać spółka celowa do budowy kawern ropnych. W Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych, które wspólnie z OLPP złożyło wniosek na budowę kawern, twierdzą, że nastąpi to prawdopodobnie kilka miesięcy później.

- To wieloletnia i bardzo poważna inwestycja. Jednym z pierwszych elementów będzie powołanie spółki celowej. Czy to jednak będzie w marcu, czy w maju to sprawa drugorzędna - powiedział nam Robert Soszyński, prezes PERN.

Według niego spółka powstanie tak szybko, jak to będzie konieczne.

A co stało się z kawernowym projektem Grupy Lotos?

- Wniosku o jego zdjęcie z listy z pewnością nie wnosiliśmy - twierdzi Maciej Kaliski.

Z końcem roku resort zdecydował o zgłoszeniu planowanej budowy kawern w regionie Pelplin-Tczew-Pruszcz na listę rezerwową indykatywnego wykazu projektów indywidualnych dla działania Rozwój systemów przesyłowych... ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

- Wiemy jedynie, że ostatecznie nie został on wpisany na listę podstawową - mówi Marcin Zachowicz z Lotosu.

Brak projektów OLPP i Grupy Lotos na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oznacza, że kawerny - jeśli firmy te ostatecznie w ogóle nie zrezygnowały z tych inwestycji - powstaną z opóźnieniem. Zdaniem ekspertów najwcześniej uruchomienie takich magazynów mogłoby nastąpić nie w latach 2014-2015, ale za dziesięć lat.

- Aby i ten termin był realny, już trzeba by przystępować do prac.

Tymczasem żadna ze spółek nie wystąpiła nawet o koncesję geologiczną - zdradza nam jeden z ekspertów specjalizujących się budowie kawern.

Dodatkowe pojemności magazynowe dla ropy są Polsce niezbędne. W tym roku będziemy dysponować około 8 mln m sześc. To o 7 mln mniej, niż potrzeba. Właśnie tyle - kosztem 1,7 mld zł - planował wybudować w kawernach solnych Lotos. Inwestycja miała być gotowa w 2015 roku. Z kolei przedsięwzięcie OLPP miało być zrealizowane na przełomie 2014 i 2015 roku. Operator chciał kosztem 1,5 mld zł oddać do użytku 6 mln m sześc. pojemności magazynowych.

NOWA STRATEGIA KAWERNOWA ORLENU 2009-2050+

Inwestycje w podziemne magazyny ropy naftowej i paliw planuje także Polski Koncern Naftowy. Choć Orlen posiada już takie kawerny w Inowrocławskich Kopalniach Soli (IKS), które należą do największych w Polsce, to zamierza dalej rozwijać ten sposób magazynowania surowca. Jak się dowiedzieliśmy, wspólnie ze swoją spółką zależną IKS Solino pracuje obecnie nad Strategią rozwoju magazynowania podziemnego w kawernach solnych dla Grupy Kapitałowej PKN Orlen na lata 2009-2050+. W koncernie nie chcą zdradzać szczegółów tego projektu.

- Jest on aktualnie przedmiotem naszych prac. Informowanie o nim dziś byłoby przedwczesne - tłumaczy Dawid Piekarz, rzecznik PKN.

Jak ustaliliśmy, jednym z elementów tej strategii ma być budowa - na terenie IKS Solino - podziemnych magazynów na gaz płynny Orlen Gazu.

- Przedsięwzięcie to zostało wpisane do Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego naszej spółki, obok takich projektów jak budowa terminalu LPG w Sokółce i terminalu morskiego LPG w Szczecinie - wyjaśnia Agnieszka Woźniak z Orlen Gazu.

Jak tłumaczy, gotowe jest już studium wykonalności oraz koncepcja inwestycji.