T-Bull miał 0,89 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. po korekcieWarszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - T-Bull dokonał korekty sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r., w wyniku której zysk netto wyniósł 0,89 mln zł, a nie jak pierwotnie wskazano 0,71 mln zł, podała spółka.

"W związku z korektą omyłki księgowo-rachunkowej zmianie uległa prezentacja wybranych pozycji kosztów przyszłych okresów spółki, w konsekwencji czego wypracowany przez emitenta zysk netto za i kwartał 2018 r. wyniósł 888 539,31 zł, a nie jak pierwotnie wskazano 710 999,36 zł" – czytamy w komunikacie.

T-Bull odnotował 0,89 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w skorygowanym raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,17 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,22 mln zł.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,96 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2,22 mln zł rok wcześniej.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

(ISBnews)