Akcjonariusze ZUE zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie wniosku zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie: 839 388,29 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

ZUE odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)