"W II kwartale 2018 roku koniunktura w handlu uległa pogorszeniu. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną - niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat" - napisano w raporcie.

Z badania wynika, że w ciągu kwartału wzrosły jednak salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zapasów, zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wolumenów sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych.

"Przedsiębiorcy ocenili również swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +12,4 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 27,6 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,2 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 15,2 proc. za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal pozytywne" - napisano w komentarzu do badania.

Instytut podał, że podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt. (PAP Biznes)