Wolumen kredytów brutto Alior Banku w I kwartale 2018 roku wzrósł o 1,4 mld zł. Po wynikach I kwartału bank założył, że w całym 2018 roku wzrost wolumenu wyniesie 5,5-6,5 mld zł, podczas gdy wcześniej bank szacował ten wzrost na 5-6 mld zł.

„Podtrzymujemy cel wzrostu wolumenu kredytów w 2018 roku o 5,5-6,5 mld zł. Drugi kwartał nie powinien istotnie odbiegać od poziomu, który obserwowaliśmy w I kwartale” - powiedział PAP Biznes Gorczyca.

„Zarówno na rynku kredytów hipotecznych, jak i pożyczek gotówkowych, utrzymuje się dobra koniunktura. Zwłaszcza rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy, a w raz z nim dynamicznie rośnie akcja kredytowa banków" - dodał.

W I kwartale sprzedaż kredytów detalicznych Alior Banku wyniosła 2,8 mld zł, z czego 2,4 mld zł stanowiły pożyczki gotówkowe, a 350 mln zł kredyty hipoteczne.

Reklama

„Widzimy, że część banków odświeża swoją ofertę, próbując przyciągnąć klientów promocjami. Alior nie próbuje rywalizować cenami. Będziemy kontynuować strategię działania w określonych segmentach rynku kredytów hipotecznych, gdzie poziomy rentowności, które udaje nam się osiągnąć, są wyższe” - powiedział Gorczyca.

„W II kwartale w porównaniu do I kwartału obserwujemy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, natomiast sprzedaż pożyczek gotówkowych niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie” - dodał.

Sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw w I kwartale wyniosła 3,2 mld zł. Bank odnotował 736 mln zł nowej sprzedaży w segmencie mikro w I kwartale (wzrost o 29 proc. kdk) oraz 605 mln zł sprzedaży w leasingu (wzrost o 14 proc. kdk).

„W II kwartale sprzedaż w obszarze mikro i leasingu utrzymuje się na wysokim poziomie, w I kwartale wyniosła łącznie 1,3 mld zł” - powiedział Gorczyca.

W maju Alior Bank podał, że planuje, że na koniec 2018 roku koszty ryzyka banku wyniosą 1,8 proc., a nie 1,9 proc., jak zakładał wcześniej. Marża odsetkowa netto wynieść ma w 2018 roku 4,6 proc., czyli ma być na poziomie zakładanym poprzednio. Bank nie zmienił także swoich oczekiwań odnośnie zakładanego wskaźnika kosztów do dochodów, który na koniec 2018 roku wynieść ma 44 proc.

Gorczyca poinformował, że bank podtrzymuje obecnie te cele, ale po II kwartale się im przyjrzy i jeśli zdecydowałby się je rewidować, to na wyższy poziom.

„Po każdym kwartale będziemy się przyglądać naszym celom na 2018 rok. Jeśli zobaczymy, że poziom, który wcześniej podawaliśmy należy zrewidować, to będziemy to robić. Staramy się konserwatywnie podchodzić do komunikacji, więc raczej jeśli będziemy rewidować, to na lepsze poziomy, ale na razie podtrzymujemy poziomy zakomunikowane przy okazji publikacji wyników za I kwartał" - powiedział Gorczyca.

W I kwartale marża odsetkowa netto wyniosła 4,5 proc., a wskaźnik C/I 46,8 proc.

Bank informował, że wpływ na spadek marży odsetkowej miały wzrost płynności oraz wzrost kosztów finansowania wywołany kampaniami depozytowymi.

"Wpływ na to, w jakim stopniu uda nam się obniżyć koszt finansowania, mają warunki retencji środków, które pozyskaliśmy w ramach kampanii depozytowych. Będzie to miało przełożenie na marżę odsetkową" - powiedział Gorczyca.

"W części kredytowej marże będą stopniowo rosły, co wynika przede wszystkim ze wzrostu udziału w naszym portfelu segmentu mikroprzedsiębiorstw, gdzie marże są wyższe. Zakładamy, że w całym roku marża odsetkowa netto ukształtuje się na poziomie 4,6 proc" - dodał.

Koszty ryzyka w I kwartale wyniosły 1,8 proc. i zgodnie z planami banku całorocznie wskaźnik ten powinien pozostać na tym poziomie.

"Podtrzymujemy cel 1,8 proc., nie przewidujemy istotnych wahań kwartalnych" - powiedział Gorczyca. (PAP Biznes)