Przychody w IV kwartale wzrosły o 4,2 proc. i osiągnęły 18,6 mln zł. Zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: EBITDA w IV kwartale wyniosła 14,2 proc., a rentowność netto 6,8 proc.

- Koncentrujemy się na zwiększaniu zyskowności firmy i budowaniu wartości dla akcjonariuszy. W 2009 r. chcemy zmodernizować park maszynowy, co poprawi konkurencyjność oferty. Szczególnie zależy nam na obecności za granicą. Dlatego budujemy nowy kompleks produkcyjno-logistyczny w Wieruchowie, skąd wyroby powędrują na eksport. Sens naszych planów potwierdzają wyniki za IV kwartał. Sprzedaż wzrosła ponad 20 proc. – mówi Marek Perendyk, prezes Centrum Klima S.A.

Wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie opóźnienie dostaw nowoczesnych maszyn oraz aprecjacja polskiej waluty i ujemne różnice kursowe. Mimo tego spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu rok do roku: przychody w wysokości 105,7 proc., EBITDA 104 proc.

Przyjęta przez Centrum Klima strategia rozwoju zakładała przejście na rynek regulowany GPW. Istniała potrzeba zwiększania płynności firmy. Akcje spółki zadebiutowały na GPW 6 stycznia 2009 r. ceną o 15,49 proc. wyższą od ceny zamknięcia na rynku NewConnect. Była pierwszym w 2009 r. debiutantem na głównym parkiecie i drugą w historii firmą zmieniającą rynek notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

Obecnie – poza Centrum Klima – na GPW nie jest notowana inna spółka reprezentująca sektor HVAC (ang. heating, ventilation, air-conditioning). Biorąc pod uwagę perspektywy branży, oferta jest ciekawą alternatywą dla inwestorów, w tym instytucjonalnych.

Centrum Klima jest liderem w segmencie wentylacji i klimatyzacji. 78 proc. przychodów uzyskuje z dystrybucji towarów innych producentów, głównie z Europy i Azji. Produkty własne (systemy kanałów okrągłych) zapewniają 22 proc. przychodów. Ponad 15 proc. sprzedaży trafia za granicę, do: Belgii, Czech, Danii, Włoch, Irlandii, Litwy, Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Holandii. Współpracuje z klientami z Izraela, Macedonii i Ukrainy.