Jak zwykle, przy tego typu zadaniach, najtrudniejsze było precyzyjne ustawienie platformy na nowym miejscu pracy.

– Tym razem wymagało to szczególnej dokładności, ponieważ trzeba było ustawić „Petrobaltic” nie tylko nad płytą denną z głowicami, ale też trafić w „dziury w dnie”, czyli w ślady po nogach, pozostawione przez platformę podczas poprzedniego pobytu w tym samym miejscu – tłumaczy Krzysztof Sułecki, dyrektor ds. wierceń i wydobycia ropy i gazu w Petrobalticu.

Marynarze z Petrobalticu, wspomagani przez nawigatorów i hydrografów z Działu Geofizyki i Radiogeodezji oraz załogę platformy, poradzili sobie z zadaniem bez większych problemów.

Prace na złożu B3 potrwają do połowy marca. – Potem platforma „Petrobaltic” zostanie przeholowana na pole B22, gdzie zgodnie ze strategią Petrobalticu będzie prowadzić wiercenia poszukiwawcze – informuje Waldemar Plata, prokurent spółki, dyrektor ds. rozwoju i strategii.

W lutym 2005 r. Grupa LOTOS kupiła od Nafty Polskiej 69 proc. akcji Petrobalticu. Spółka ta posiada wyłączną koncesję na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Petrobaltic wydobył po trzech kwartałach 2008 r. 200 tys. ton ropy naftowej. Wszystko sprzedano Grupie LOTOS.