Obroty 12 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w 2008 roku o 75 proc., osiągając rekordową wartość 32,87 mld zł. Według szacunków PZF w tym samym okresie wartość obrotów na całym rynku faktoringu, osiągnęła wartość 47,9 mld zł mld zł, co oznacza wzrost o 56 proc. Wzrost obrotów o 17,2 mld zł w ciągu ostatniego roku oznaczałby największy przyrost w historii polskiego rynku faktoringowego.

Ponadto, co ciekawe, rok 2008 przyniósł znaczny wzrost zainteresowania faktoringiem pełnym, w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty przez kontrahenta swojego klienta. Udział faktoringu pełnego w obrotach ogółem wyniósł bowiem 48,5 proc. w porównaniu do 29 proc. przyrostem rok wcześniej. Udział faktoringu eksportowego, gdzie faktor finansuje faktury wystawione zagranicznym odbiorcom, również odnotował wzrost – z 15 proc. w roku 2007 do 20,9 proc. w roku ubiegłym. Liczba faktur skupionych przez firmy zrzeszone w PZF wzrosła w zeszłym roku do 1,88 mln z 1,6 mln w 2007 r.
A jak wyglądamy na tle Europy?
Największym rynkiem usług faktoringowych jest Europa, na którą przypada ponad 70% wartości globalnych transakcji, z Wielką Brytanią i Włochami na czele. Kolejnymi pod względem wielkości są obie Ameryki (głównie Stany Zjednoczone i Brazylia) oraz Azja (z Japonią i Tajwanem w czołówce). Na te kontynenty przypada po 13% światowego faktoringu.

W Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie instrument ten jest dostępny od dziesięciu lat, prym pod względem wartości transakcji wiodą Polska i Czechy. Dużą popularnością faktoring cieszy się też w krajach bałtyckich. W Estonii udział factoringu w PKB ten udział wyniósł 13%, na Litwie prawie 8%, a na Łotwie 6%.
Przytoczone dane ukazują ogromną popularność, jaką zdobył sobie faktoring wśród polskich przedsiębiorców, jak również rosnącą świadomość polskich firm odnośnie bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Intensywny rozwój tego sektora w Polsce może doprowadzić niebawem do tego, że dołączymy do grona państw gdzie faktoring zajmuje czołowe miejsce pośród usług finansowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.