W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 3,47 zł, zaś we wtorek ok. godz. 10:15 kurs akcji wyniósł 3,35 zł, po wzroście o 1,52%.

Analitycy zwracają uwagę, że przyczyną słabych wyników Rafako przez ostatnie 2 lata była dynamika kosztów znacząco przekraczająca założenia budżetowe kontraktów. Według analityków, w perspektywie najbliższego roku sytuacja może się znacząco zmienić, ze względu na wyhamowanie presji na wzrost płac, spadek cen materiałów i usług obcych.

“ Dostrzegamy duże zapotrzebowanie na produkty spółki, tak ze strony zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych, jak i polskich, które zgodnie z naszymi oczekiwaniami od 2011 roku rozpoczną wzmożone programy inwestycyjne" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM BRE Banku prognozują, że przychody grupy wyniosą 1,06 mld zł w 2009 roku wobec 1,15 mld zł w poprzednim roku. Zysk netto wyniesie odpowiednio 25,7 mln zł wobec straty 78,8 mln zł.