Oficjalne rozmowy z Europejskim Bankiem Centralnym rozpoczęte

"Zdecydowaliśmy się na ten krok wiedząc, że nie ma zgody PiS na zmianę konstytucji. Zdecydowaliśmy się i zaryzykujemy wejście do ERM2 bez zmiany konstytucji" - powiedział Chlebowski podczas spotkania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

PiS uzależnia udzielenie poparcia dla zmiany konstytucji od przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 r.

Zdaniem wiceministra finansów, pełnomocnika ds. koordynacji przygotowań do wprowadzenia euro Ludwika Koteckiego, byłoby dobrze, gdyby konstytucję udało się zmienić przed przystąpieniem Polski do mechanizmu ERM2, ale nie jest to warunek konieczny.

"Premier Tusk potwierdził, że nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o mapę drogową i rok 2012 tu pozostaje naszym celem i wejście do ERM2 pozostaje naszym głównym zadaniem, które realizuje pełnomocnik. Uznając rok 2011, kiedy będzie się kończył nasz pobyt w ERM2, można będzie myśleć o zmianie konstytucji" - dodał.

W opinii Chlebowskiego, największą przeszkodą wejścia Polski do ERM2 może być sytuacja na polskim rynku walutowym.

"Daleko idąca deprecjacja (osłabienie - PAP) złotego może dziś być głównym i - wydaje się - jedynym powodem, dla którego Polska może nie otrzymać zgody na przystąpienie do mechanizmu ERM2" - powiedział.

"Ten ambitny plan jest aktualny i może pomóc gospodarce ustabilizować sytuację na rynku walutowym" - dodał.

Chlebowski poinformował, że prowadzone są rozmowy z Europejskim Bankiem Centralnym na temat wejścia Polski do systemu ERM2. "Oficjalne rozmowy z EBC na temat przystąpienia do ERM2 trwają od kilku dni" - powiedział.

Wiktor Krzyżanowski z biura prasowego Europejskiego Banku Centralnego odmówił komentarza w sprawie ewentualnych rozmów, o których mówił Chlebowski. Jego wypowiedzi nie chciało także komentować Ministerstwo Finansów.

Państwo, które chce przystąpić do strefy euro, musi spełnić m.in. kryterium walutowe. Zgodnie z nim przez co najmniej dwa lata dana waluta ma przebywać w Europejskim Mechanizmie Kursowym ERM2. W tym czasie wahania kursu waluty muszą mieścić się w przedziale +/-15 proc. wobec kursu centralnego. Kurs waluty w ERM2 nie może podlegać silnym napięciom, a także nie może być dewaluowany w stosunku do żadnej waluty państw UE na własny wniosek państwa pretendującego do strefy euro.

Wynki zareagowały bardzo szybko - złoty i giełda odrabiają spadki

Na początku dzisiejszej sesji na rynku krajowym obserwujemy odreagowanie wczorajszego osłabienia złotego. Kurs EUR/PLN zszedł w pobliże poziomu 4,8500, natomiast USD/PLN do 3,8500. Wczoraj wzrost wartości euro względem złotego zatrzymał się w pobliżu historycznych szczytów. Szczyty te (okolice 4,9400) stanowić powinny istotny opór, który może hamować deprecjację polskiej waluty - informuje w porannym komentarzu Joanna Pluta i Marek Rogalski z DM TMS Brokers.

Losy złotego w najbliższym czasie w dalszym ciągu zależeć będzie od zaufania inwestorów zagranicznych do państw naszego regionu. Wczoraj uległo ono dalszemu znacznemu zmniejszeniu – obserwowaliśmy odpływ kapitału z regionu, stąd również deprecjacja polskiej waluty. Wspomniane zaufanie zmniejszyło się na skutek raportu agencji Moody’s, która podała, że recesja w niektórych państwach na wschodzie naszego kontynentu może mieć ostrzejszy przebieg niż w innych częściach świata. Z tego względu agencja rozważa obniżkę ratingów banków działającym w tym regionie. Podobnych kroków nie wyklucza również inna tego typu instytucja – Standard & Poor’s. Takie opinie, w okresie utrzymującej się na rynkach wysokiej awersji do ryzyka, nie mogły przejść bez echa - podkreśla Pluta.

W dalszej części dzisiejszej sesji notowania złotego zależeć będą przede wszystkim od nastrojów panujących na światowych rynkach. Europejskie giełdy papierów wartościowych, po wczorajszych silnych spadkach, dziś otworzyły się na niewielkich plusach, co nie nastraja zbyt optymistycznie, przed dalszą częścią notowań. Bez większego odreagowania na giełdach, bardzo trudno będzie o pogłębienie porannej korekty na rynku złotego.