Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10 827 673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał Orlen.
"Ponieważ zgoda Czeskiego Banku Narodowego uwzględnia w całości wniosek spółki, w dniu 20 czerwca 2018 roku spółka zrzekła się formalnie prawa do odwołania od decyzji Czeskiego Banku Narodowego. W rezultacie spółka zamierza przeprowadzić wykup w oparciu o wskazaną decyzję Czeskiego Banku Narodowego" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zaoferuje w wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję, tj. łączną cenę 4 114 515 740 CZK. Nabycie przez spółkę ww. akcji nastąpi w drodze przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podano także.

"Obecnie kolejnym etapem procedury wykupu będzie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Unipetrol w celu podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia wykupu. W tym celu w najbliższym czasie spółka złoży wniosek o zwołanie takiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Unipetrol" - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynności wymagane przy przeprowadzeniu wykupu, jego rozliczenie i zamknięcie planowane jest do końca 2018 roku, wskazano także.
Obecnie PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)