Karol Zarajczyk został powołany na prezesa Ursus BusWarszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Prezes zarządu Ursusa Karol Zarajczyk został powołany przez radę nadzorczą Ursus Bus na prezesa zarządu tej spółki ze skutkiem od dnia 20 czerwca, podał Ursus.

"Na tym samym posiedzeniu rady nadzorczej, przed powołaniem do zarządu, a po dyskusji na temat przyszłości spółki, pan Karol Zarajczyk złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Ursus Bus S.A." - czytamy w komunikacie.

Po zmianach, skład zarządu Ursus Bus przedstawia się następująco:
Karol Zarajczyk – prezes zarządu,
Jan Wielgus – wiceprezes zarządu,
Paweł Dadej – członek zarządu,
Wojciech Pyzio – członek zarządu,
Filip Walczak – członek zarządu, podano także.

Natomiast skład rady nadzorczej spółki przedstawia się następująco:
Marek Pol – przewodniczący
Andrzej Zarajczyk – wiceprzewodniczący
Michał Szwonder – członek rady.

"Pan Karol Zarajczyk jest również prezesem zarządu Ursus S.A. i Ursus sp. z o.o., nie jest to jednak działalność konkurencyjna. Pan Karol Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej. Nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Karol Zarajczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS" - czytamy także w komunikacie.

Ursus Bus została założona w 2015 r. przez Ursus S.A. i AMZ-Kutno S.A. z odpowiednio 60% i 40% udziałów.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)