"W związku z integracją z Dominet Bankiem spodziewamy się, że do końca 2010 r. synergie kosztowe wyniosą ok. 200 mln zł" - poinformował wiceprezes zarządu Fortis Banku Polska Jan Bujak. Według niego oszczędności będzie można upatrywać w integracji rozwiązań IT oraz niektórych jednostek wsparcia. "Zdecydowaliśmy się na zamrożenie poziomu zatrudnienia i płac. Nie będzie podwyżek dla pracowników. Premie będą wypłacana, ale mniejsze" - dodał Bujak.

Po planowanym połączeniu z Dominet Bankiem (na koniec lipca 2009 r.) Fortis Bank Polska będzie miał 267 placówek, przy czym bank nie planuje dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w 2009 r. Fortis zanotował stratę netto w IV kw. 2008 r. w wysokości 104 mln zł na którą wpływ miała negatywna wycena z tytułu instrumentów pochodnych oraz wzrost rezerw na należności kredytowe wynikające z zakończonych transakcji instrumentami pochodnymi.

Jak poinformował wiceprezes Fortis Polska bank miał około 400 klientów zaangażowanych w transakcje na instrumentach pochodnych z czego ok. 10% ma problemy. Wartość samych kredytów hipotecznych na koniec 2008 r. wyniosła około 4,5 mld zł. "Gdyby nie decyzja o ograniczeniu sprzedaży kredytów hipotecznych we frankach, saldo byłoby większe" - powiedział Bujak. Wartość kredytów korporacyjnych w tym samym okresie wyniosła ok. 10,1 mld zł.

Natomiast depozyty klientów zwiększyły się do poziomu 6,8 mld zł na koniec 2008 r. Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 r. osiągnął poziom 10,57%. Wskaźnik ROE za poprzedni rok obniżył się do poziomu 6,2 proc. ze względu na stratę w IV kw. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 28 proc. r/r do 178 mln zł, a wynik z odsetek odpowiednio o 37 proc. (do 396 mln zł). Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 78,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 177,59 mln zł jednostkowego zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 78,19 mln zł zysku netto.