Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 31% (przed miesiącem odpowiednio 15% i 28%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa spadek krajowego i - w nieco mniejszym stopniu - zagranicznego portfela zamówień. Zmniejsza się bieżąca produkcja. W najbliższych trzech miesiącach spadek portfela zamówień i produkcji może być zbliżony do przewidywań ze stycznia" - podano w komunikacie.

Według GUS, stan zapasów wyrobów gotowych jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. "Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów, zwiększają się trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem" - podano w komunikacie.

Planowane jest zmniejszenie zatrudnienia, bardziej znaczące od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Spadek cen może być zbliżony do przewidywań ze stycznia, zaznacza GUS.

W lutym przedsiębiorcy prowadzący działalność w większości działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają pogorszenie ocen koniunktury. Na najniższym, negatywnym poziomie swoją koniunkturę oceniają producenci: wyrobów tekstylnych (minus 32 - utrzymuje się wartość z ubiegłego miesiąca), metali (minus 32 - wzrost o 9 punktów), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (minus 30 - spadek o 7 punktów), wyrobów z metali (minus 28 - spadek o 7 punktów) oraz odzieży (minus 28 - wzrost o 1 punkt), podał GUS.