Spowodowane jest to pogorszeniem ocen dotyczących bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.

W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 31 (w styczniu minus 18).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40 proc. (w styczniu odpowiednio 13 proc. i 31 proc.). Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Firmy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej.

"Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od formułowanych w styczniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 18 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą" - napisano w komentarzu do badań.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem portfel zamówień na roboty budowlano- montażowe na rynku zagranicznym może się zmniejszać" - dodają autorzy.

Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są pesymistyczne i gorsze od zgłaszanych w styczniu.

Możliwy jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano- montażowych.

Planowane zmniejszenie zatrudnienia utrzymuje się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu.