Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia 420.201,7 mln zł i wzrosło o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 10,5% wobec końca poprzedniego roku.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 149.743,8 mln zł, czyli było o 9,9% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 23,6% wyższe niż na koniec poprzedniego roku.

Według kryterium rezydenta, zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 3,5% m/m do 373.544,8 mln zł (oraz wzrosło o 19,7% wobec końca 2007 r.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 196.400,8 mln zł i było 6,80% wyższe m/m (i o 3,7% wyższe wobec końca 2007 r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych (wg kryterium miejsca emisji) wynosiło w tym okresie 50.403,4 mln zł, co oznacza wzrost o 19,5% m/m, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych wyniosło 360.815,2 mln zł i wzrosło o 2,8% w ujęciu miesięcznym.

lk/tom