Na gwałtowny wzrost długu wpłynęło przede wszystkim zadłużenie zagraniczne, którego skok spowodowany był osłabieniem złotego, trwającym od jesieni 2008 roku. Ogłoszone wczoraj dane Ministerstwa Finansów zostały wycenione według kursu z 31 grudnia 2008 roku, gdy euro kosztowało nieco ponad 4,17 zł.

Tymczasem zadłużenie zagraniczne liczone w euro spadło – na koniec grudnia 2007 roku wynosiło 52,87 mld euro, a na koniec grudnia 2008 r. – 47,07 mld euro.

więcej w "Rzeczypospolitej"