Celem niedzielnego posiedzenia jest przygotowanie wspólnego europejskiego stanowiska na planowane na 2 kwietnia w Londynie spotkanie państw G20, poświęcone walce z kryzysem finansowym.

W obradach uczestniczą szefowie państw i rządów oraz ministrowie finansów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Czech i Luksemburga, a także szefowie Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.

Niemieckie koła rządowe jeszcze przed spotkaniem zapowiadały, iż szczyt europejskich krajów G20 ma dać jasny sygnał, że państwa te są przeciwne protekcjonizmowi gospodarczemu w imię walki z recesją. Gospodyni konferencji - kanclerz Angela Merkel ma przybliżyć uczestnikom także swoją propozycję ustanowienia "karty zrównoważonej gospodarki", ustalającej reguły dobrej polityki gospodarczej i finansowej.

Na zakończenie berlińskiego spotkania przewidziana jest wspólna konferencja prasowa jego uczestników.