Porozumienie zostało podpisane w poniedziałek w Mińsku podczas wizyty wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Towarzyszyła mu m.in. wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych Beata Jarosz.

Jak wynika z komunikatu przesłanego PAP, celem podpisania memorandum o współpracy między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie a BWFB jest "budowanie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego oraz działanie na rzecz współpracy rynków finansowych obu krajów".

Białoruski parkiet BWFP chce wykorzystać doświadczenia GPW w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.

"Memorandum umożliwi również wymianę informacji pomiędzy giełdami, dotyczących stanu rynków finansowych oraz wymianę doświadczeń w zakresie technologii, w tym opracowanie technicznych standardów wymiany informacji" - poinformował Marszałek.

Obecnie na giełdzie w Mińsku obracane są przede wszystkim obligacje rządowe, zarówno długo- jak i krótkoterminowe (GLTB i GSTB). Ponadto w obrocie na tamtejszym rynku znajdują się akcje, działa rynek walutowy i rynek walutowych kontraktów terminowych. Białoruska giełda prowadzi również działalność depozytowo- rozliczeniową.

Białoruś chce do końca 2010 roku przekształcić w spółki akcyjne Skarbu Państwa 500 przedsiębiorstw państwowych; 150 już przekształciła w ubiegłym roku. Pawlak ocenił, że oferta prywatyzacyjna tego kraju może być interesująca dla polskich przedsiębiorstw.