O finansowaniu nauki przez przedsiębiorstwa z władzami Izby rozmawiali we wtorek w Poznaniu rektorzy polskich uczelni prowadzących kierunki technologiczne.

Jak powiedział na konferencji prasowej prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, należy szukać sposobów na zachęcenie firm do inwestowania w badania naukowe i innowacje. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie jedynie 25 proc. nakładów na badania pochodzi z gospodarki.

"W Europie - w odróżnieniu od tego co jest w Japonii i USA, ilość pieniędzy, które przemysł przeznacza na badania i zdobywanie wiedzy jest wyjątkowo mała. Nie mamy małych nakładów publicznych na badania, ale w większości krajów europejskich nakłady z przemysłu na te cele są nieporównywalnie mniejsze niż w USA" - powiedział.

"Na całym świecie wkłada się ogromne pieniądze w naukę i zdobywanie wiedzy. Sensem tego wyścigu jest, by zamienić ją w gospodarce na innowacje i żeby dzięki temu gospodarka była konkurencyjna. Polska podlega tym samym regułom. Teraz jest dobry moment, bo Polska jest zdecydowanie mniej dotknięta problemem kryzysu, który w wielu krajach zdecydowanie zmienił nastawienie. Tam często jest to ratowanie ludzi i firm a mniej zwraca się uwagę na wyścig technologiczny" - dodał Buzek.

Według Buzka, Izba mogłaby wspierać powstawanie na polskich uczelniach "zalążków firm wspierających rozwój, innowacje". Jak podkreślił, ważne jest, by młodzi ludzie stykali się z zagadnieniami prowadzenia biznesu już na uczelni.

"Chcemy poświęcić tę konferencję tworzeniu atmosfery w naszych placówkach naukowych. Konieczny jest stały kontakt z firmami - od małych i średnich po największe koncerny. To jest także zadanie dla naszej izby, by kontakt między uczelniami a przemysłem był ścisły" - stwierdził.

Jak poinformowała prof. Maria Orłowska - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, nakłady na finansowanie nauki będą w tym roku wyższe o 10 proc. niż w roku ubiegłym.

"Jesteśmy w wyjątkowo korzystnej sytuacji w jakiej nie byliśmy do tej pory. Zawdzięczamy to środkom strukturalnym. Mamy dostępne pieniądze na to żeby zbliżyć współpracę nauki i gospodarki. Nie dalej jak tydzień temu były ogłoszone dwa konkursy, które dotyczą tzw. projektów rozwojowych. Beneficjentem w takich projektach może być konsorcjum jednostki naukowej z przemysłem" - powiedziała.

"Do tej pory jedynie 25 proc. wszystkich nakładów na badania pochodzi z gospodarki, pozostałe 75 proc. pochodzi z budżetu państwa. Do czasu kiedy nie odwrócimy tych proporcji, nie będziemy szli w kierunku innowacyjnej gospodarki" - dodała wiceminister.

Przed konferencją z udziałem przedstawicieli polskich uczelni, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. Jerzy Buzek podpisał umowę o współpracy z prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Ewą Mankiewicz Cudny.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zrzesza polskie placówki naukowe, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje finansowe.

Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.