Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zametu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie straty za rok obrotowy 2016, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 5 355910,38 zł na pokrycie straty za rok obrotowy 2016" – czytamy w uchwale.
Zamet odnotował 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 77,08 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,36 mln zł wobec 99,15 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.
(ISBnews)