Organizacja uważa, że prace nad projektem w Komisji Trójstronnej nie zakończyły się i powinny być kontynuowane. Zdaniem minister pracy Jolanty Fedak komisja dokonała oceny projektu - związki zawodowe go poparły, a pracodawcy wyrazili "pozytywną opinię o kierunku zmian".

PKPP zwróciła się do wicepremiera Waldemara Pawlaka o interwencję i wyjaśnienie trybu prac nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Lewiatan domaga się także włączenia projektu ustawy do prac Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych.

Zdaniem konfederacji, przyjęty przez resort tryb prac nad ustawą łamie nie tylko przepisy regulaminu pracy Rady Ministrów, ale także ustalenia partnerów społecznych przyjęte 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych.

PKPP podaje, że projekt zmian zamieszczony został na stronach internetowych resortu pracy 17 lutego br., a tydzień później pojawił się tam kolejny projekt nowelizacji tej ustawy. "Żaden z nich nie był konsultowany z partnerami społecznymi" - zwraca uwagę organizacja.

Według niej, w uzasadnieniu do projektu jego autorzy dokonują manipulacji stanowisk zajętych przez partnerów społecznych podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych.

"Nie przedstawione zostało jednak pełne stanowisko partnerów społecznych przyjęte na tym posiedzeniu, a w konsekwencji uzasadnienie błędnie sugeruje, że Zespół zakończył - i to z pozytywnym skutkiem - prace nad zmianą przepisów omawianej ustawy" - czytamy w komunikacie PKPP Lewiatan.

Organizacja wskazuje, że tematem prac Zespołu 16 lutego br. był projekt założeń do kompleksowej nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a nie projekt ustawy, który opublikowano ostatnio na stronie resortu pracy i który "w trybie pilnym, bez konsultacji z partnerami społecznymi," przekazany został do opinii Komitetu Stałego Rady Ministrów.

"W państwie prawa dopuszczane są praktyki, których celem jest manipulacja i łamanie postanowień podjętych przez partnerów społecznych" - pisze Lewiatan.

Dlatego też organizacja domaga się wycofania projektu spod obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i przekazania go do konsultacji partnerów społecznych w ramach Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak w rozmowie z PAP nie kryła zdziwienia komunikatem Lewiatana. Jej zdaniem zastrzeżenia organizacji nie mają uzasadnienia.

"Ten projekt był skierowany do konsultacji międzyresortowych, został też oceniony przez Zespół Komisji Trójstronnej ds. Ubezpieczeń Społecznych" - powiedziała Fedak. Jej zdaniem, związki zawodowe poparły propozycje resortu, a pracodawcy wyrazili "pozytywną opinię o kierunku zmian".