Grupa Lotos opublikuje wyniki za IV kwartał w poniedziałek, 2 marca.

Analitycy z czterech domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że przychody grupy w IV kwartale wyniosły 3019-4234 mln zł, przy konsensusie na poziomie 3.547 mln zł, wobec 3.988 mln zł przychodów przed rokiem.

W IV kwartale 2008 roku Grupa Lotos mogła osiągnąć skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości 404-691 mln zł, przy konsensusie na poziomie 553 mln zł straty wobec 159 mln zł zysku przed rokiem.

Analitycy z DI BRE uważają, że wyniki Lotosu za IV kw. 08, podobnie jak w przypadku Orlenu będą mocno obciążone ujemnym efektem LIFO, który szacują na około -560 mln PLN oraz przeszacowaniami kredytu dolarowego na poziomie działalności finansowej (-510 mln zł).