Sieć elektroenergetyczna w Wielkiej Brytanii w tym roku nie korzystała z węgla przez około tysiąca godzin. Choć to tylko symboliczne osiągnięcie, tempo, w jakim Wielka Brytania osiąga coraz lepsze rezultaty, pokazuje szybkość transformacji energetycznej. Jeśli porównać ten wynik z danymi z 2016 i 2017 roku, to wyniosły odpowiednio 210 godzin i 624 godziny – za cały rok.

Jak pisze Akshat Rathi na portalu Quartz, istnieją dwie przyczyny tego postępu: podatek od węgla sprawił, że czystszy gaz ziemny stał się bardziej atrakcyjny, a dotacje dla energii słonecznej i wiatrowej zapewniły szersze zastosowanie nowych, czystych technologii.

Z kolei przykład Niemiec jest nieco inny. Choć niemiecki rząd zaczął promować energię odnawialną znacznie wcześniej niż brytyjski, zyski z niej osiągane były wolniejsze. Lobby węglowe w Niemczech jest o wiele bardziej wpływowe niż w Wielkiej Brytanii. Jednak ponieważ koszty energii odnawialnej spadły, zmiany w końcu nadchodzą. W 2018 r. węgiel odpowiadał za około 35,1 proc krajowej energii elektrycznej. Dla porównania, źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i biomasa, wygenerowały około 36,5 proc. W ciągu półrocza, po raz pierwszy w historii Niemiec, źródła odnawialne wygenerowały więcej energii niż węgiel.

Tempo zmian przyspiesza. Unia Europejska zacieśnia swój system handlu emisjami, co skutkuje podwyżką ceny węgla. Producenci dwutlenku węgla są zachęcani do rezygnacji z paliw kopalnych. A dzięki temu, że spada koszt magazynowania energii, państwa mogą korzystać z przerywanej energii słonecznej i wiatrowej.

Takie rekordy i spadające koszty energii odnawialnej ułatwiły Unii Europejskiej założenie ambitnych celów w zakresie czystej energii. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie UE uzgodniły, że do 2030 r. każdy kraj musi otrzymać 32 proc. całej swojej energii właśnie ze źródeł odnawialnych.

>>> Czytaj też: Ceny ropy naftowej rosną z przyczyn fundamentalnych