Wakacje to najlepszy moment dla przedsiębiorców, aby przygotować się do startu w Szybkiej Ścieżce – flagowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szybka Ścieżka to jeden z najpopularniejszych programów wparcia dla przedsiębiorców w Polsce. W tegorocznej edycji konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wyścigu o granty wystartowało ponad pół tysiąca innowacyjnych projektów. W pierwszym naborze zgłoszeń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców złożono blisko 400 wniosków na kwotę ponad 2,6 mld zł, natomiast duże firmy przedstawiły ponad 100 projektów na łączną kwotę 1,3 mld zł.

Dlaczego przedsiębiorcy tak chętnie sięgają po tę formę wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Po pierwsze Szybka Ścieżka to program horyzontalny, to znaczy, że o granty mogą się starać przedstawiciele niemal wszystkich branż. Po drugie wyróżnia go mała ilość formalności i krótki termin oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania: tylko 90 dni.

Najbliższe tygodnie to doskonały czas na przygotowanie wniosku. Kolejna tura naboru wniosków w Szybkiej Ścieżce rozpocznie się już 16 sierpnia w przypadku MŚP i 3 września w przypadku dużych firm i konsorcjów z ich udziałem. NCBR czeka także na innowacyjne projekty przedstawione przez MŚP, które mogą pochwalić się unijnym certyfikatem „Seal of Excellence”.

Reklama