W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,5% i wyniosło 4 825,02 zł.  Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 231,1 tys. osób, podano w komunikacie.