Andrzej Duda zwrócił uwagę, że polski sektor energetyczny koncentruje się wokół węgla. "Sektor wydobywczy jest postrzegany jako kluczowy motor i gwarant polskiego dobrobytu i bezpieczeństwa energetycznego" – zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że polski sektor energetyczny przechodzi obecnie jeden z najbardziej intensywnych okresów zmian. "Dzięki wysiłkom dywersyfikacyjnym Polska importuje obecnie duże ilości LNG za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu. Budujemy również gazociąg - Baltic Pipe - który będzie transportował gaz z szelfu norweskiego. Chcemy stać się centrum energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach inicjatywy Trójmorza" – powiedział Duda.

Zaznaczył, że ważnym aspektem tych starań powinno być wykorzystanie nowoczesnych technologii od poszukiwania złóż węgla przez jego wydobycie po przerób. Jak dodał, to samo dotyczy gazu ziemnego. "Polska i polskie firmy są gotowe zaoferować Australii konkurencyjne usługi i maszyny górnicze, a z drugiej strony otworzyć się na współpracę w zakresie projektów energetycznych w naszym kraju" – powiedział prezydent.

W organizowanym z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy forum wzięli udział przedstawiciele m.in.: PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Jastrzębska Spółka Węglowa czy Węglokoks.

Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne to z jednej strony samowystarczalność energetyczna, a z drugiej dywersyfikacja źródeł dostaw. Zwrócił też uwagę na potrzebę połączenia taniej i wydajnej energii z niską emisją dwutlenku węgla.

"Powinniśmy być w stanie połączyć dwa wymiary: efektywność i odpowiedzialność, czyli uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić środowisko naturalne” – mówił Duda.

Przypomniał, że w grudniu br. w Polsce odbędzie się szczyt klimatycznyc ONZ (COP24). Zaznaczył, że miasto, w którym spotkanie zostanie zorganizowane - Katowice – "to miejsce, w którym odbywa się większość polskiej produkcji węgla".

"To również doskonały przykład tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej i cierpliwej polityce transformacji gospodarczej z jednej strony, a także zrównoważonego rozwoju i inteligentnej polityki energetycznej z drugiej" – mówił prezydent.

Podczas forum w obecności prezydenta zostały podpisane dwa poszumienia. Pierwsze między Polskim LNG a Uniwersytetem Zachodniej Australii, drugie pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).(PAP)

Z Sydney Marzena Kozłowska