Asseco Poland miało 88,4 mln zł zysku netto, 203,8 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 88,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 52,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 203,8 mln zł wobec 144 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 310,9 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2 093,7 mln zł rok wcześniej.

"Mamy za sobą kolejny dobry kwartał. W okresie od kwietnia do czerwca tego roku skonsolidowana sprzedaż była wyższa o ponad 10% i wyniosła 2,3 mld zł. W tym samym tempie wzrosły przychody z oprogramowania i usług własnych - w II kwartale odpowiadały one za 81% sprzedaży Grupy. Zysk operacyjny non-IFRS Grupy był wyższy o 51% w ujęciu rok do roku i osiągnął poziom 264,4 mln zł, natomiast zysk netto non-IFRS* po wzroście o 70% wyniósł 100,5 mln zł" - podkreślił wiceprezes Asseco Poland Rafał Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane i transakcjami nabycia i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

"Na szczególną uwagę zasługują wyniki rynku polskiego, gdzie sprzedaż wzrosła o 12% a zysk operacyjny non-IFRS o 90%. Motorem wzrostów były rezultaty wypracowane w bankowości. Są one efektem konsekwentnej pracy, a segment ten przykładem dobrze poukładanego biznesu, który obecnie generuje stabilne, powtarzalne wzrosty. W II kwartale otrzymaliśmy zapłatę całości wynagrodzenia od KT Corporation z tytułu umowy „Internet dla Mazowsza" w kwocie 21,3 mln USD. Zapłata nastąpiła na mocy podpisanej 19 kwietnia ugody" - dodał Kozłowski.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 157,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 113,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4459,9 mln zł w porównaniu z 4162 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 85,4 mln zł wobec 173,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)