IMC wypłaci 0,34 euro na akcję dywidendy zaliczkowej


Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - IMC wypłaci 0,34 euro na akcję zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podała społka.
"Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,34 euro na akcję, zatwierdzona przez radę dyrektorów, zostanie wypłacona 14 września 2018 r. akcjonariuszom wpisanym do rejestru na dzień 7 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.
W czerwcu br. IMC podał, że rozważa możliwość wypłaty śródrocznej dywidendy na kwotę ok. 13 mln USD po podsumowaniu wyników I półrocza.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.
(ISBnews)