Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Trakcji PRKiI na 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln zł, z czego 327 mln zł stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marze są wyższe niż obecnie osiągane, podała spółka.
„W ocenie zarządu jednostki dominującej obecne pogorszenie sytuacji na rynku budowlanym jest przejściowe. Ogłoszone plany inwestycyjne w infrastrukturze kolejowej w ramach programu KPK pozwoliły grupie przyjąć w kolejnych latach przychody na podobnym lub wyższym poziomie, niż w latach poprzednich. Zakładana marża EBITDA w okresie rezydualnym wynosi 4,7%" - czytamy w raporcie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)