Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,1 mln zł wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,87 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 46,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,44 mln zł wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej.
APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)