Prezes Pekao Michał Krupiński powiedział, że bank w swojej strategii przywiązuje bardzo dużą wagę do partnerstw strategicznych.

"Jesteśmy w rozmowach z około stu potencjalnymi partnerami strategicznymi. Uważam, że bankowość zmienia się w kierunku tworzenia nowych rozwiązań, tworzenia nowych środowisk do współpracy" - powiedział.

Według niego porozumienie z Microsoftem jest ważne dla banku z punktu widzenia jego klientów – dotyczy działań i wspólnych inicjatyw dla małych i średnich firm. "Pomału stajemy się wiodącym bankiem, jeśli chodzi o małe i średnie firmy" – zaznaczył Krupiński.

"Także chcemy bardzo mocno skupić się na działaniach idących w kierunku edukacji w odniesieniu do technologii cyfrowych oraz (…) adresowaniu potrzeb klientów, którzy do tej pory nie korzystają w pełni z cyfrowych usług bankowych" – mówił.

Poinformował, że zidentyfikowano już kilkanaście konkretnych projektów zastrzegając, że jest za wcześnie, aby mówić o nich w szczegółach. Poinformował, że współpraca zaowocuje lepszą ofertą i nowymi produktami skierowanymi do klientów detalicznych i MSP.

Krupiński przypomniał, że strategia banku przewiduje, że w 2020 r. wskaźnik rentowności ROE (return on equity, czyli zwrotu z kapitału własnego – PAP) wyniesie 14 proc. "Podtrzymujemy to zobowiązanie dla akcjonariuszy, natomiast to zobowiązanie nie bierze pod uwagę partnerstw strategicznych" – zastrzegł.

Dyrektor Segmentu Enterprise w Microsoft Magdalena Taczanowska powiedziała, że dzięki współpracy z firmą bank będzie mógł w jeszcze lepszym stopniu wykorzystywać posiadane dane, „aby lepiej dostosować swoją ofertę dla klientów”. Jej zdaniem wzrośnie też produktywność zarówno banku, jak i jego klientów.

"Z tego partnerstwa będzie wynikało dzielenie się naszym know-how i doświadczeniami z wielu rynków. Microsoft, jako globalna organizacja na ponad stu rynkach wspiera swoich klientów w transformacji cyfrowej" – powiedział Paweł Jakubik odpowiadający w Microsoft za obszar transformacji cyfrowej.

Obecny podczas podpisania porozumienia wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński powiedział, że resort ten wspiera firmy w tym, aby one rozwijały naukę i stara się przekonać środowisko, że nauka to nie tylko uniwersytety i ośrodki badawcze, ale także firmy. "Takie firmy jak bank Pekao i Microsoft najlepiej to pokazują, że (…) tylko w tych miejscach można realizować ambitne projekty naukowe (…). Obsługa takich zbiorów danych, jakimi dysponują banki, jest ogromnym przedsięwzięciem badawczym" – ocenił.

Zaznaczył, że porozumienie jest tym bardziej ważne, bowiem jego treścią jest też wiele projektów edukacyjnych, dotyczących zarówno studentów, ale także kształcenia małych i średnich przedsiębiorców.

Marcin Musiał

mmu/ skr/