Spółka zależna Silvair Inc. ma umowę z DG Light na dostawę oprogramowania


Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Silvair sp. z o.o. , spółka zależna Silvair Inc. zawarła z DG Light S.r.l z siedzibą we Włoszech pięcioletnią umowę dotyczącą dostawy przez Silvair oprogramowania układowego Silvair Lighting Firmware wraz z narzędziem Silvair MaTE, udzielenia licencji oraz świadczenia usług towarzyszących, podało Silvair Inc.
"Silvair powołał także DG Light jako niewyłącznego partnera odpowiedzialnego za wprowadzenie Silvair Lighting Firmware na rynek oraz udzielił DG Light na warunkach określonych w umowie niewyłącznych licencji m.in. na używanie produktu Silvair dla celów związanych z integracją, testowaniem i demonstracją, jak również w zakresie reprodukcji oraz sprzedaży. DG Light jest zobowiązany do uiszczania płatności wyłącznie za tzw. aktywowane produkty (tzn. firmware wyposażony w kod aktywujący) na warunkach i w terminach określonych w umowie" - czytamy w komunikacie.
Przed rozpoczęciem fazy produkcji komponentu oświetleniowego przez DG Light, strony są zobowiązane do przeprowadzenia testów prototypu, w trakcie których Silvair jest zobowiązana do zapewnienia wsparcia niezbędnego dla usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Silvair Lighting Firmware.
"Proces testów zostanie zakończony w momencie podpisania przez strony ostatecznego protokołu akceptacji lub rozpoczęcia przez DG Light dostaw komponentu oświetleniowego na rynek. Silvair jest również zobowiązany do posiadania polis ubezpieczeniowych zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie" - czytamy dalej.
Umowa została zawarta na okres 5 lat i nie może być wcześniej rozwiązana, poza wskazanymi w umowie przypadkami związanymi m.in. z naruszeniem postanowień umowy, spadkiem liczby aktywowanych produktów poniżej poziomu ustalonego w umowie lub wszczęciem postępowań związanych z niewypłacalnością, bankructwem, upadłością lub postępowań o podobnym charakterze dotyczącym drugiej strony umowy, podsumowano.
Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.
(ISBnews)