Echo Investment

Echo Investment odnotowało 75,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 126,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Celem sprzedażowym Echo Investment jest przekazanie klientom 1 000 mieszkań do końca roku i zawarcie umów przedwstępnych na sprzedaż 1 100 lokali, poinformował prezes Nicklas Lindberg. >>>> 

Echo Investment "z komfortem" patrzy na wyniki całego bieżącego roku, zwłaszcza po uwzględnieniu wyników I półrocza i wydarzeń planowanych na drugą część roku, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. >>>> 

Echo Investment ocenia, że cel sprzedaży na poziomie 2 tys. mieszkań w 2020 r. jest ambitny, ale realny, poinformował członek zarządu Waldemar Olbryk. >>>> 

Grupa Lotos 

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Jarosława Wittstocka do składu zarządu X wspólnej kadencji na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. >>>>  

Elektrobudowa

Elektrobudowa zdecydowała o zawiązaniu rezerwy w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów. Podała też, że szacuje, iż jej strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I poł. br. 59,9 mln zł. Ponadto Elektrobudowa drugi raz zrewidowała całoroczną prognozę - tym razem do 44,7 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec oczekiwanych wcześniej 27,1 mln zł zysku. >>>> 

Newag

Newag odnotował 15,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ciech 

Maciej Tybura złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu z powodów osobistych, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała na stanowisko członka zarządu Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego obrotowego do łącznej kwoty stanowiącej równowartość do 75 mln zł z PKO Bankiem Polskim, podała spółka. >>>> 

Best

Best odnotował 13,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vivid Games

Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. >>>> 

Amica

Dla Amiki zbliżenie się do ubiegłorocznego poziomu marży brutto na sprzedaży w całym 2018 r. byłoby satysfakcjonujące, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. >>>> 

Amica jest na zaawansowanym etapie rozmów ws. pozyskania praw do używania marki Fagor i spodziewa się, że ich wynik będzie znany w tym roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. >>>> 

Amica powinna wypracować ponad 2,9 mld zł przychodów w tym roku, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. >>>> 

Amica planuje obniżanie nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, co może m.in. przełożyć się na wyższą dywidendę, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. >>>> 


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Ukrtransgaz podpisały kolejną umowę, która umożliwia polskiej spółce korzystanie z podziemnych magazynów gazu na Ukrainie, podał PGNiG. >>>> 

Rafako

Rafako oraz Ensol, wspólnie z konsultantem naukowym ICEB (Instytut Certyfikacji Emisji Budynków) oferują polskim ciepłowniom nowoczesny system wytwarzania i magazynowania ciepła pozyskanego z bezemisyjnych OZE (kolektory słoneczne) oraz systemów pomp ciepła w połączeniu z kogeneracją, podało Rafako. >>>> 

Marvipol

PG Dutch Holding I, Marvipol Logistics oraz Hermes Platinumzłożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnegoprzedsiębiorcy, podał Urząd. >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma otrzymał zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen, PGNiG

Orlen Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E, podał PKN Orlen. To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu. >>>> 

BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V, podał bank. >>>> 

Pekao

Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł. Bank rozważa emisję w październiku br., ale termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał Pekao. >>>> 

Mirbud

Mirbud podpisał ze Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim umowę na budowę strzelnicy ćwiczebnej za 34,79 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

i2 Development

i2 Development zawarł trójstronną umowę cesji, na podstawie której wstąpił w prawa i obowiązki kupującego w miejsce Wratislavia Project FIZAN, wynikające z przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu i nabył ją za 19,74 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

J.W. Construction

J.W. Construction Holding, w wykonaniu umowy warunkowej, zawarł umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 29,4 ha w Zawadzie k/Myślenic za 21 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotował 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień Seco/Warwick wyniosła 361 mln zł na koniec czerwca br., podała spółka. >>>> 

LW Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do umowy wieloletniej, który określa warunki dostaw węgla energetycznego w 2019 r. do należącej do Enei Wytwarzanie Elektrowni Kozienice, podała spółka. Wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017-2036 wyniesie 16,44 mld zł netto. >>>>