W zaprezentowanym w Mediolanie dokumencie Instytutu Studiów ds. Polityki Międzynarodowej i włoskiej organizacji pozarządowej Cesvi zaznaczono, że w następnych latach - przy założeniu, że dzienny koszt utrzymania jednego migranta w ośrodku pobytu wynosi prawie 36 euro, a fala migracyjna będzie stale spadać - średnia kwota oszczędności wzrośnie do 1,9 miliarda euro rocznie.

"Istnieje potrzeba, by zainwestować te oszczędności w integrację" - powiedział jeden z autorów badań Matteo Villa.

W analizie "Migranci: wyzwanie integracji" zawarte zostały dane wskazujące, że 54 procent obywateli krajów spoza UE, mieszkających we Włoszech, zagrożonych jest ubóstwem.

Wystarczy, jak zauważono, że tylko jeden członek rodziny nie jest Włochem i już wtedy średni jej dochód roczny spada z prawie 31 tysięcy do 21 tysięcy euro. (PAP)