Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate odnotowało 16,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,39 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Net operating income (NOI) wyniósł 13,06 mln euro wobec 7,8 mln euro zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,26 mln euro w II kw. 2018 r. wobec 11,29 mln euro rok wcześniej.
W I poł. 2018 r. spółka miała 23,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,26 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,04 mln euro w porównaniu z 20,97 mln euro rok wcześniej.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)