Konsorcjum Arcusa ma ugodę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaWarszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Decsoft i Arcus zawarły ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Strona państwowa zobowiązała się zapłacić konsorcjum 3,58 mln zł, podał Arcus.

"Ugoda zamyka wzajemne roszczenia wynikające z umowy z 2013 roku dotyczącej projektu 'Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych' Konsorcjum spółek pracowało nad infrastrukturą techniczno-systemową w ramach projektu elektronicznej platformy zdarzeń medycznych" - czytamy w komunikacie.

Umowa z 2013 r. przewidywała dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie Infrastruktury Techniczno-Systemowej na potrzeby podsystemów realizowanych dla Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Wartość umowy opiewała na kwotę 138 990 000,00 zł brutto, podano w informacji.

"Zgodnie z treścią ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Warszawie CSIOZ zobowiązał się do zapłaty na rzecz Konsorcjum Decosft i Arcus kwoty w łącznej wysokości 3,581 mln zł tytułem wynagrodzenia za wykonane produkty. Konsorcjum zapłaci solidarnie na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej RP 25 tys. zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Dzięki zawartej ugodzie, obie strony kończą polubownie wszystkie spory związane z realizacją umowy z 2013 r., a zapłata uzgodnionej kwoty wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia wynikające z Umowy lub związane z jej wykonaniem" - czytamy dalej.

"Przyjmujemy tę ugodę z zadowoleniem. Kończy ona ostatecznie spór sądowy pomiędzy konsorcjum Decsoft i Arcus, a Skarbem Państwa. Pragnę podkreślić pozytywną i skuteczną rolę Prokuratorii Generalnej, reprezentującej Zamawiającego, która zaprezentowała konstruktywne podejście nastawione na dialog i poszukiwanie obopólnie korzystnych rozwiązań. Dalsze przeciąganie tej sprawy nie leżałoby w interesie żadnej ze stron. Pozwala to z optymizmem spojrzeć na rozwiązywanie podobnych sporów w przyszłości" - powiedział prezes Grupy Arcus Michał Czeredys, cytowany w komunikacie.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)