Strata operacyjna wyniosła 10,11 mln zł wobec 11,64 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 0,21 mln zł rok wcześniej.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)