AmRest miał 13,3 mln euro zysku netto, 24,4 mln euro zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holding SE odnotował 13,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,4 mln euro wobec 24,1 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody łączne sięgnęły 711,6 mln euro w I poł. 2018 r. wobec 560,3 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 0,1 mln euro wobec 3,6 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)