Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Bioton odnotował 66,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,78 mln zł wobec 5,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,33 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 85,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 68,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,23 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 153,36 mln zł w porównaniu z 155,41 mln zł rok wcześniej.
"Przychody grupy w I półroczu 2018 r. wyniosły 153 357 tys. zł i były niższe o 14 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Grupa kapitałowa SciGen Ltd zanotowała spadek przychodów o 24%, a spółka Bioton wzrost o 9% w porównaniu do I półrocza 2017 r. W strukturze sprzedaży grupy 41% stanowiła sprzedaż insulin, , 12% hormon wzrostu oraz 48% sprzedaż pozostałych produktów przez spółkę i grupę kapitałową SciGen Ltd." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 33,21 mln zł wobec 57,89 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)