Vistal Gdynia miał 12,86 mln zł straty netto, 2,89 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 12,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 107,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,89 mln zł wobec 126,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,86 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 10,58 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 34,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,44 mln zł w porównaniu z 116,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 2,47 mln zł wobec 61,95 mln zł straty rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)