GPM Vindexus miała 7,82 mln zł zysku netto, 10,56 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,39 mln zł wobec 11,95 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 10,56 mln zł wobec 12,06 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,98 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 30,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,97 mln zł wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 r. wartość uzyskanych wpłat przez jednostki grupy była najwyższa w historii funkcjonowania grupy. Jest to skutek zakupów wierzytelności realizowanych w latach 2007-2017 oraz polityki grupy w zakresie nabywanych wierzytelności" - podkreślono w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)