Unified Factory złamał dwa z warunków emisji obligacji serii C i D


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Dwa wskaźniki określone w warunkach emisji obligacji serii C i D Unified Factory przekroczyły dopuszczalny poziom, podała spółka. Obligatariusze mają prawo w ciągu 30 dni wystąpić z żądaniem przedterminowego wykupu.
"Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość określonego w warunkach emisji obligacji odpowiednio serii C i D wskaźnika finansowego 2 (tj. wartość skonsolidowanego zadłużenia finansowego do EBIT) przekroczyła dopuszczalne 200%" - czytamy w komunikacie.
Ponadto różnica pomiędzy skonsolidowaną wartością kapitałów własnych spółki, a sumą wartości skonsolidowanych pozycji bilansowych: "wartość firmy jednostek podporządkowanych" oraz "wartości niematerialne i prawne" jest mniejsza od zera, również według stanu na 30 czerwca br.
"Zgodnie z warunkami emisji obligacji odpowiednio serii C i D, wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń upoważnia każdego obligatariusza posiadającego obligacje serii C lub D do wystąpienia z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji. […] Żądanie może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia obligatariusza o wystąpieniu okoliczności uprawniających do żądania przedterminowego wykupu" – czytamy dalej.
Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
(ISBnews)