PBG miało 22,34 mln zł straty netto, 34,86 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączna strata z działalności kontynuowanej wyniosła 42,79 mln zł wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 34,86 mln zł wobec 19,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 914 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszą pozycję przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu realizacji kontraktów w segmencie budownictwa energetycznego, w tym z tytułu realizacji kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Jaworznie. W zakresie tego kontraktu porównując okres 1H2018 do 1H2017 wskazać należy na niższy poziom osiągniętych przychodów w 1H2018, który jest związany z niższym stopniem realizacji prac, co wynika z harmonogramu kontraktu" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 37,1 mln zł wobec 9,42 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)