Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 10,9% r: r do ok. 57,3 mln zł we wrześniuWarszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 10,9% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 533,4 mln zł i była wyższa o ok. 14,6%.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 33,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku o około 6,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 298,8 mln zł i była wyższa o około 11,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 22,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku o około 23,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 205,3 mln zł i była wyższa o około 20,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 51,9% i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2017 roku o około 2,8 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - wrzesień 2018 wyniosła około 50,3% i była niższa o 1,1 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec września 2018 roku wyniosła 34,6 tys. m2 i była wyższa o 8,2% r/r.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)